Geen trainingen meer toegelaten

Op dinsdag 10 november ontvingen we van de sportdienst het bericht dat op last van de burgemeester en het schepencollege trainen in het Fernand Schuermanstadion niet langer toegelaten is, ook niet voor de spelers van 2008 en jonger.

Het gemeentebestuur neemt hiermee een strenger standpunt in dan de Vlaamse regering en Voetbal Vlaanderen. Een beslissing die we ten zeerste betreuren. Concreet betekent dit dat we voorlopig de laatste trainingen hebben afgewerkt. Van zodra het kan, hervatten we de trainingen. Mogelijk korten we ook de winterstop in.

Dit betekent dat ook de trainingen van de Pannaschool op zondag voorlopig niet meer kunnen doorgaan.