De 9 waarden van onze opleiding

1. Kindvriendelijkheid

De ontwikkeling van de spelers op maatschappelijk vlak is een belangrijk aspect van onze jeugdopleiding. Binnen de club wordt dan ook veel aandacht besteed aan een pedagogisch verantwoorde benadering van de speler. De opleiding dient steeds afgestemd te zijn op de individuele leefwereld van de leden en dient een bijdrage te leveren aan hun opvoeding. Op dit vlak vormt de opleiding een verlengstuk, een toegevoegde waarde van hetgeen de spelers meekrijgen van de ouders en van de school. We onderschrijven dan ook de stelling dat een degelijke studieopleiding bijdraagt tot de algemene ontwikkeling van de speler en ook de ontwikkeling van het karakter. Bijgevolg wordt er binnen het trainingsprogramma uitdrukkelijk rekening gehouden met de schoolopleiding (bv. tijdens de examenperiodes). Een diploma is een vereiste om te slagen in het leven en dus primeren studies op de voetbalopleiding, maar zal de club ook tijdens drukke schoolperiodes trainingen organiseren of alternatieve opdrachten geven. Een gezonde geest huist namelijk in een gezond lichaam en kinderen moeten ook leren plannen en indelen.

2. Fun

Het is van het grootste belang voor de club dat de spelers zich thuis voelen in de Jeugdacademie en met plezier afzakken naar de club, en dit zowel voor trainingen, wedstrijden, de matchen van het eerste elftal als voor andere activiteiten. Om onze leden een optimale kans te geven om zich te ontwikkelen, dienen we hen vanaf het begin van de opleiding een niveau aan te bieden dat voldoende kwaliteit waarborgt om de spelvreugde en honger te bewaren en zelfs te stimuleren.

3. Goed gevoel

Het is echter minstens even belangrijk dat ook de ouders en familie zich thuis voelen in de club. Ouders dienen zich sowieso betrokken te voelen en moeten ook een vertrouwensgevoel krijgen en hebben tegenover de club. Het is dan ook de betrachting van Jeugdacademie Temse om van alle betrokken actoren één grote familie te maken.

4. Fair-Play en Panathlon

Het besef, en effectief toepassen, van waarden en normen is enorm belangrijk voor de jeugdspelers (in hun groei naar volwassenheid) en voor de club (die streeft naar een positief imago). Deze waarden en normen worden vertaald in het fair-play-charter, de 10 geboden van de jeugdopleider en de Panathlon-verklaring. Deze principes worden opgehangen in het kleedkamercomplex, de kantine en zijn ook te vinden op de website.

5. Extern beleid en vormen van samenwerking

KSV Temse streeft naar een zo goed mogelijke verstandhouding met de andere clubs uit de regio door middel van een correcte afhandeling van eventuele transfers, het regelmatig spelen van tornooien en vriendschappelijke wedstrijden en een concrete ondersteuning voor de verbetering van de werking van de samenwerkingsclubs door de aanwezigheid van ambassadeurs. Clubs waarmee onze jeugdwerking samenwerkt, hebben toegang tot onze kennis en worden ook mee begeleid in de uitwerking van de individuele ontwikkeling van hun jeugdspelers. De samenwerking met het gemeentebestuur ligt vooral op het vlak van de accommodatie en de velden waarvan de gemeente eigenaar is. Daarnaast neemt de club KSV Temse deel aan activiteiten vanuit de gemeente, zoals de Week van de Sportclub. Bovendien is KSV Temse vertegenwoordigd in de sportraad, in de persoon van een jeugdbestuurslid, waar actief overleg gepleegd wordt met vertegenwoordigers van andere sportclubs uit Temse. Ten slotte werkt KSV Temse ook samen met de scholen uit groot-Temse voor het inrichten van een initiatiedag in de voetbalsport, de zgn. Youngster’s Day.

6. Inclusiviteit

SC Lokeren-Temse stelt zich als club open voor iedereen. Dit geldt voor alle mensen en kinderen die hun favoriete sport wensen te beoefenen als voor vrijwilligers die een handje willen helpen ter ondersteuning van de dagdagelijkse werking van de club. Met initiatieven zoals de damesploeg, het aanbod voor G-voetbal en allerhande stages en een voetbalschool voor externe spelertjes, komen we volop tegemoet aan iedereen die als wens heeft om met de club verbonden te zijn.

7. Lokale verankering

Zowel mensen uit de brede regio Lokeren als uit de gemeente Temse moeten zich kunnen vereenzelvigen met de club en het gevoel hebben dat ze bij de club horen. Via de supportersfederaties en lokale evenementen verbindt de club er zich toe om de hand uit te steken naar iedereen in de regio.

8. Gezonde werking: financieel en operationeel

De club heeft een gezonde financiële en operationele werking voorop gesteld om sportief en sociaal te kunnen groeien. De norm is dan ook de correcte benadering in een gezonde context waarbij investeringen gebeuren in overleg en vanuit een langetermijnsvisie.

9. Professionele omkadering

Om de visie en missie maximaal te realiseren, is een professionele werking en benadering noodzakelijk. De professionele norm staat maximaal in teken van de ontplooiing van het kind. Dat houdt in dat de club gestoeld wil zijn op een professionele benadering van het technische, tactische, mentale en conditionele aspect van het voetbalspel.