De missie en visie van onze voetbalacademie

De Voetbalacademie Temse heeft als missie om kinderen en volwassenen op een kwalitatieve manier hun sport te laten beoefenen en dat in een financieel gezond kader. Voor het eerste elftal is dit met het oog op 2e Amateur en hoger. Voor de jeugd is dit met de bedoeling om elk kind de meest ideale context op technisch, tactisch, conditioneel en mentaal vlak te geven waardoor het kind zichzelf maximaal individueel kan ontplooien binnen het teamverband.

Missie jeugdopleiding

De missie van de jeugdopleiding van SC Lokeren-Temse is om uit elke speler, zowel meisjes als jongens, in de jeugdopleiding individueel het maximale rendement te halen door een optimale en veilige context te creëren waarin spelers zich met plezier voetbaltechnisch, voetbaltactisch, mentaal en conditioneel volledig kunnen ontplooien. Het intrinsieke talent van de speler kan zo ten volle ontwikkelen en ontbolsteren. Via een gedifferentieerde aanpak die gericht is op het individu wil de jeugdopleiding voetbal aanbieden op ieders niveau. Het streefdoel is interprovinciaal voetbal en op lange termijn ook standaard IP-jeugdvoetbal met talentcode 3, maar mét de mogelijkheid dat kinderen ook op gewestelijk niveau hun kans krijgen. Dit door de samenwerking met naburige clubs via samenwerkingsverbanden.

Visie club en jeugdopleiding

De visie van de club als geheel:

 1. De club SC Lokeren-Temse heeft als doel en betrachting om op een gezonde financiële en sportieve manier op te klimmen naar hogere reeksen en dit met specifiek oog voor de betrekking van de lokale maatschappij binnen het verhaal.

De visie van de jeugdopleiding van SC Lokeren-Temse is tweeledig:

 1. Spelers uit de eigen jeugdopleiding laten doorstromen en begeleiden tot volwaardige spelers van het A- elftal op het niveau van 2de Amateur of hoger.
 2. Een maatschappelijke rol spelen voor de jeugd van groot Temse en omstreken door ouders en spelers extra te betrekken bij de jeugdopleiding via evenementen en mogelijke functies als vrijwilliger in het jeugdbestuur en als afgevaardigde. Spelers en ouders het gevoel ‘Wij zijn SC Lokeren-Temse’ doen versterken en laten uitdragen. Bovendien willen we ook contact leggen én samenwerken met andere sportclubs en scholen uit de gemeente om de kinderen uit de gemeente een kwaliteitsvolle sportieve en extrasportieve begeleiding te geven.

Onze missie en visie steunt op 6 pijlers:

Binnen de aangeboden opleiding kunnen kinderen vanaf 5 jaar op een speelse wijze kennis maken met de basisregels en basistechnieken van het hedendaagse voetbal. Kinderen jonger dan 5 jaar kunnen terecht in de Voetbalschool van de Voetbalacademie Temse. Tijdens de opleiding wordt er steeds in functie van de toekomst gewerkt door ervaren en geschoolde jeugdtrainers.

 1. Het is de bedoeling van de Voetbalacademie Temse om over een maximaal aantal geschoolde trainers te beschikken en deze coaches net zoals de spelers een individueel traject voor te leggen zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen binnen de club.
 2. De club levert inspanningen om dat doel te bereiken, door zelf cursussen van de Trainersschool te organiseren, interne opleidingen te geven en het inschrijvingsgeld voor bijscholingen terug te betalen.

Te allen tijde zal doorheen de jeugdopleiding rekening gehouden worden met de psychomotorische ontwikkeling van het kind tot volwassene, met als doel het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysisch gevormd en mentaal gehard zijn. Dit doel willen we bereiken door trainers te laten werken binnen een afgebakend opleidingsplan waarbinnen ze eigen accenten kunnen leggen. Doordat de club heel veel informatie en trainingen ter beschikking stelt voor de trainer, wordt zijn taak meer en meer verschoven van het team naar het individu. De individuele coaching en aanpak primeert, uiteraard wel ook met aandacht voor de manier waarop het individu zich ontplooit en gedraagt binnen de groep. Via projecten zoals de Blue White Talents Academy, Blue White Heartsbeats, Blue White Technics, Blue White Fit, … willen we het individu ten volle stimuleren om aan zichzelf als topsporter, kind en jongvolwassene te werken.

De sportieve krachtlijnen waarop we onze visie willen uitbouwen, zijn:

 • stimuleren van de creativiteit van jonge voetballers
 • vormen van (voetbal)intelligente spelers
 • vormen van voetballers met een persoonlijkheid
 • focus op techniek
 • aanvallend voetbal wanner het kan, verdedigend als het moet
 • opbouw vanuit de verdediging
 • zonevoetbal

Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontplooiing en primeert het individu op het groepsbelang. Zo wordt er weinig aandacht geschonken aan de naakte resultaten (winnen, verliezen, klassement), maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken. Zo worden de betere spelers, of spelers die een lichamelijke voorsprong vertonen, naar een hogere categorie overgeheveld als dit voor hun individuele ontwikkeling doeltreffender is. Met het oog hierop worden alle spelers tweemaal per jaar geëvalueerd door de trainer, in samenspraak met de coördinatoren en de TVJO. Spelers die een lichamelijke achterstand vertonen, kunnen in bepaalde gevallen een jaar lager uitkomen (mits doktersattest).

Tegelijkertijd verwachten we dat alle jeugdspelers de duidelijke afspraken en regels aangaande gedrag, uniformiteit in groep, ernst, inzet, profilering ten overstaan van andere ploegen, begeleiders, trainers, clubleden en toeschouwers te allen tijde respecteren. Deze zitten vervat in het huishoudelijk reglement, dat elke speler ontvangt bij de jaarlijkse inschrijving Alle spelers en hun ouders ontvangen bij de inschrijving ook een informatiebrochure, waarin de werking van de club van naaldje tot draadje uiteengezet wordt. Daarin worden ook de ouders op hun rechten en plichten gewezen.

Om als jeugdopleiding te blijven groeien en de missie en visie maximaal in de praktijk te brengen, engageert de jeugdopleiding zich om te blijven innoveren ten voordele van de jeugdspeler. Zo zal er beroep gedaan worden op externe kennis om de context voor de jeugdspeler steevast te optimaliseren.