Voetbal voor iedereen

1. Engagement naar spelers
2. Engagement naar ouders
3. Engagement voor vrouwenvoetbal
4. Engagement voor G-voetbal

Engagement naar spelers

Voetbalacademie Temse engageert zich om aan elk kind ongeacht afkomst of geslacht een opleiding op maat te voorzien. Zo is er een vrije instroom aan spelers van U6 tot U9 en willen we aan iedereen de kans geven om zich ten volle te ontwikkelen. Daarnaast wordt er ook individueel geëvalueerd wat het beste is voor het kind in zijn/haar verdere ontwikkeling.

Elke speler kan en mag deelnemen aan trainingen, wedstrijden, evenementen vanuit de club en alle projecten die voorzien zijn voor de individuele ontwikkeling van de speler. Om de lokale verankering van de jeugdopleiding op de site Temse en site Daknam te vrijwaren, zetten we maximaal in op het aantrekken, warm maken en behouden van spelers uit de lokale regio.

De basispijlers van de basis van onze piramide zijn dan ook:

  • Thema’s in het jeugdopleidingsplan per leeftijdsgroep
  • Plezier van het kind
  • Focus op de intrinsieke kwaliteiten van het kind
  • Focus op het potentieel van het kind
  • Focus op de maturiteit van het kind
  • Invloed op training en wedstrijd door het kind (voldoende de bal raken, aanwezig zijn in het spel, durf en lef, …)
  • Gedrag op training en wedstrijd als uithangbord van de club

In de middenbouw start de scouting op en engageren we ons om spelers die deel uitmaken van de kern U10 op een traject mee te nemen van minstens 4 jaar richting U13. Zo blijven ze aan de club gebonden en blijven we hen zo lang mogelijk de kans geven om te spelen bij HUN club en HUN vriendjes. De individuele projecten zijn voor iedereen toegankelijk. Zo verzekeren we dat elke speler zichzelf ten volle kan uitleven en bewijzen. Zodra we merken dat het voor het kind te snel gaat (richting IPU12 en 11vs11-voetbal) en hij daardoor zijn spelplezier verliest, nemen we contact op met onze samenwerkingsclubs om oplossingen te geven voor wedstrijden en mogelijk ook trainingen. Zoals reeds vermeld wordt er tijdens deze voetbaljaren niet gekeken naar afkomst, sociale status, geslacht, … van het kind.

In de bovenbouw engageren we ons naar de speler om hen ook conditioneel op te volgen en op regelmatige basis te screenen en te testen. Bovendien willen we via het project Blue White Fit een motivator zijn als jeugdopleiding en als club voor een gezonde levensstijl en het zoeken naar een juiste balans school-sport.

Engagement naar ouders

Het engagement van de jeugdopleiding naar de ouders van de spelers in onze jeugdopleiding valt
is er één dat terug te brengen valt onder drie noemers:

Pedagogisch

We engageren ons om de spelers van SC Lokeren-Temse op een pedagogisch verantwoorde manier te begeleiden en op te leiden. Dat houdt in dat we doorheen het proces van trainingen en wedstrijden oog hebben voor individuele groei en groei van het kind binnen de groep. We werken met duidelijke en haalbare doelstellingen en benaderen het kind vanuit een positieve mindset en een positieve aanpak. Dat houdt vooral in dat we als opleiding aanvaarden dat spelers fouten maken en dat het onze taak is om die fouten te herkennen, erkennen en er samen met het kind mee aan de slag te gaan. Daarom proberen we ook extrasportieve zaken te implementeren om het groepsgevoel tussen de verschillende spelers te vergroten, de band tussen trainer en speler te versterken, de afstand te verkleinen en de sociale vaardigheden te verbeteren.

Communicatie

Als jeugdopleiding kijken we toe op een correcte communicatie naar ouders. Dat houdt in dat wij hen maximaal op de hoogte houden van hetgeen we doen op de club met hun kind en dat we hen maximaal betrekken in het groeiproces van hun kind. Ouders krijgen op aanvraag toegang tot testresultaten (enkel die van hun eigen kind), krijgen inzage in de trainersevaluatie en de evaluaties van de verscheidene projecten. Bovendien willen we dat trainers, coördinatoren en bestuursleden toegankelijk zijn voor een gesprek en trachten we vanuit de club steevast mee te zoeken naar een oplossing in geval van probleemsituaties.

Familiaal

We organiseren vanuit de jeugdopleiding en de club in het algemeen heel wat extra activiteiten om kinderen ook buiten het voetbal tot een groep te smeden. Zo groeit ook de band met de club en willen we hen het gevoel geven dat SC Lokeren-Temse hun club is, de club waar ze thuishoren. De beslissing op de kernen maximaal te behouden na de scoutingspieken (U9 en U13) is een voorbeeld van hoe wat eenheidsgevoel organisatorisch en operationeel uitvoeren.

Engagement voor vrouwenvoetbal

SC Lokeren-Temse promoot vrouwenvoetbal en startte dan ook enkele seizoen geleden met Temse Femina.
Momenteel wordt de ploeg gecoacht door Bjorn Maes (Get.B) die al jarenlang jeugdcoach was in de onderbouw-midden-en bovenbouw in onze jeugdopleiding. Het uithangbord van onze vrouwenwerking is Lindsey Jacobs die onze jeugdploegen doorliep en uiteindelijk doorgroeide tot de Red Flames. Bovendien hebben we momenteel een aantal vrouwelijke speelsters die geselecteerd zijn om hetzelfde traject te volgen. We trachten ook
maximaal om speelsters vanuit onze samenwerkingsclubs de kans te geven om door te groeien naar KSV Femina. Rune Kets, keepster bij Bazel, is daar een voorbeeld van.

Engagement voor G-voetbal

Ongeacht wie je bent, wat je doet, wat je kan en hoe je eruit ziet … je bent welkom op SC Lokeren-Temse. De jeugdopleiding van SC Lokeren-Temse is dan ook gestart met de oprichting van een Gteam op de site Daknam. Het motto van inclusie is namelijk iets om trots op te zijn en iets om ook
daadwerkelijk de schouders onder te zetten. De effectieve uitwerking start in het seizoen 2020-2021 en moet nadien een constante worden.